Hemostase: hva det er, trinn og hvordan du vet om det er endret

Hemostase tilsvarer en serie prosesser som finner sted inne i blodkarene som tar sikte på å holde blodvæsken uten dannelse av blodpropp eller blødning.

Didaktisk skjer hemostase i tre trinn som skjer på en rask og koordinert måte og involverer hovedsakelig blodplater og proteiner som er ansvarlige for koagulering og fibrinolyse.

Hva er primær og sekundær hemostase, og hvordan du vet om den er endret

Hvordan hemostase skjer

Hemostase forekommer didaktisk i tre trinn som er avhengige og forekommer samtidig.

1. Primær hemostase

Hemostase begynner så snart blodkaret er skadet. Som et svar på skaden, oppstår vasokonstriksjon av det skadede karet for å redusere lokal blodstrøm og dermed forhindre blødning eller trombose.

Samtidig aktiveres blodplater og fester seg til endotelet ved hjelp av von Willebrand-faktor. Deretter endrer blodplatene formen slik at de kan frigjøre innholdet i plasmaet, som har den funksjonen å rekruttere flere blodplater til lesjonsstedet, og begynne å feste seg til hverandre og danne den primære blodplatepluggen, som har en midlertidig effekt.

Lær mer om blodplater og deres funksjoner.

2. Sekundær hemostase

Samtidig som primær hemostase oppstår, aktiveres koagulasjonskaskaden, noe som får proteiner som er ansvarlige for koagulering aktivert. Som et resultat av koagulasjonskaskaden dannes fibrin, som har den funksjonen å styrke den primære blodplatepluggen, noe som gjør den mer stabil.

Koagulasjonsfaktorer er proteiner som sirkulerer i blodet i sin inaktive form, men aktiveres i henhold til organismenes behov og har som sitt endelige mål transformasjon av fibrinogen til fibrin, noe som er viktig for blodstagnasjonsprosessen.

3. Fibrinolyse

Fibrinolyse er den tredje fasen av hemostase og består av prosessen med gradvis å ødelegge den hemostatiske pluggen for å gjenopprette normal blodstrøm. Denne prosessen medieres av plasmin, som er et protein avledet fra plasminogen og hvis funksjon er å nedbryte fibrin.

Hva er primær og sekundær hemostase, og hvordan du vet om den er endret

Hvordan identifisere endringer i hemostase

Endringer i hemostase kan oppdages gjennom spesifikke blodprøver, for eksempel:

  • Blødningstid (TS): Denne testen består i å kontrollere tidspunktet når hemostase oppstår og kan for eksempel gjøres gjennom et lite hull i øret. Gjennom resultatet av blødningstid er det mulig å vurdere primær hemostase, det vil si om blodplater har tilstrekkelig funksjon. Til tross for at det er en mye brukt test, kan denne teknikken forårsake ubehag, spesielt hos barn, siden det er nødvendig å lage et lite hull i øret og har en lav korrelasjon med personens blødningstendens;
  • Blodplateaggregeringstest: Gjennom denne testen er det mulig å verifisere blodplateaggregeringskapasiteten, og er også nyttig som en måte å vurdere primær hemostase på. Personens blodplater utsettes for forskjellige stoffer som er i stand til å indusere koagulering, og resultatet kan observeres i en enhet som måler graden av blodplateaggregering;
  • Protrombintid (PT): Denne testen vurderer blodets evne til å koagulere fra stimulering av en av koagulasjonskaskadeveiene, den ytre banen. Dermed sjekker den hvor lang tid det tar blodet å generere den sekundære hemostatiske bufferen. Forstå hva Prothrombin Time-eksamen er og hvordan den gjøres;
  • Delvis aktivert tromboplastintid (APTT): Denne testen vurderer også sekundær hemostase, men den sjekker funksjonen til koagulasjonsfaktorene som er tilstede i den indre veien til koagulasjonskaskaden;
  • Dosering av fibrinogen: Denne testen er gjort med det formål å verifisere om det er tilstrekkelig mengde fibrinogen som kan brukes til å generere fibrin.

I tillegg til disse testene, kan legen anbefale andre, for eksempel måling av koagulasjonsfaktorer, slik at det er mulig å vite om det er mangel på koagulasjonsfaktor som kan forstyrre hemostaseprosessen.