Podofyllin

Podophyllin er et anti-vorte medisin, som har Podophyllotoxin som et aktivt stoff, ekstrahert fra to planter, Podophyllum emodi og Podophyllum peltatum.

Denne medisinen er til aktuell bruk, men må håndteres med forsiktighet på grunn av stor sannsynlighet for irritasjon av sunt vev. Bruk av Podophyllin i oral form kan skade sentralnervesystemet og føre til døden.

Podofyllinindikasjoner

Vorter; hudkreft; HPV.

Podofyllin bivirkninger

Lokal irritasjon; oppkast; kvalme; magesmerter; diaré; nyresvikt; visuelle og auditive hallusinasjoner; desorientering; forvirring; delirium.

Podofyllinkontraindikasjoner

Graviditetsrisiko X; ammende kvinner; barn.

Hvordan du bruker Podophylline

Aktuell bruk

 Voksne

Bruk tinkturen av Podophyllin bare på det berørte området, og unngå kontakt med sunn hud. Medisinen bør fjernes med vann etter 1 til 6 timer og gjenta prosedyren i 6 uker.